Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest firma Ekspert Podatkowy Marcin Karpiński, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer NIP: 727-269-45-17, adres: ul. Obywatelska 110c, 94-104 Łódź.

Kontakt e-mail: biuro@ekspertpodatkowy.com.pl

2. Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • Zarządzanie komunikacją z klientami za pośrednictwem formularzy kontaktowych i innych form komunikacji, co obejmuje odpowiedzi na zapytania oraz obsługę klienta.
  • Analiza i optymalizacja stron internetowych oraz usług oferowanych przez biuro, w tym zastosowanie cookies, które pomagają w zrozumieniu, jak użytkownicy korzystają ze strony.
  • Prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym informowanie o ofertach, promocjach, wydarzeniach oraz produktach i usługach oferowanych przez biuro, co może obejmować wysyłanie newsletterów.

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach analitycznych i optymalizacyjnych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (jeśli dotyczy) lub uzasadniony interes administratora (np. analiza zachowań użytkowników na stronie internetowej w celu jej optymalizacji). W przypadku działań marketingowych i komunikacji, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, jej wykonanie umowy lub działanie na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Udostępnienie danych

Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, wyłącznie w celu realizacji umowy z klientem.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdy klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Klient może także wnosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, klient ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Cookies i technologie śledzące

Strona internetowa korzysta z cookies i podobnych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Te dane są wykorzystywane do analizowania ruchu na stronie, personalizowania treści i reklam oraz zapewnienia funkcjonalności mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą kontrolować i zarządzać cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zakres usług

W zakresie świadczonych przez Wykonawcę usług hostingowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679), w celu zapewnienia określonej przestrzeni dyskowej na potrzeby przechowywania danych.

2. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych oraz zabezpieczania danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą czy zniszczeniem.

3. Środki bezpieczeństwa

Wykonawca deklaruje, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które gwarantują ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia fizyczne i informatyczne. Zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy danych osobowych, które są przetwarzane na potrzeby realizacji umowy.

4. Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do przekazania danych osobowych podwykonawcom, którzy uczestniczą w wykonaniu umowy, pod warunkiem, że działania te odbywają się na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

5. Zakończenie świadczenia usług

Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich przekazanych danych osobowych oraz ich kopii, chyba że przepisy prawa wymagają ich dalszego przechowywania.